สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว รายละเอียด
๓๑ ก.ย.๖๓ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เอกสาร
๓๑ ส.ค.๖๓ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งานซื้อ) ประจำเดือน ส.ค.๖๓ เอกสาร
๓๑ ส.ค.๖๓ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเช่า) ประจำเดือน ส.ค.๖๓ เอกสาร
๓๑ ก.ค.๖๓ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.๖๓ เอกสาร
๓๑ พ.ค.๖๓ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.๖๓ เอกสาร
๓๐ เม.ย.๖๓ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.๖๓ เอกสาร
๓๑ มี.ค.๖๓ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.๖๓ เอกสาร
๒๗ ก.พ.๖๓ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.๖๓ เอกสาร
๓๑ ม.ค.๖๓ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.๖๓ เอกสาร
๓๑ ธ.ค.๖๒ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.๖๒ เอกสาร
๓๐ พ.ย.๖๒ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.๖๒ เอกสาร
๓๑ ต.ค.๖๒ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.๖๒ เอกสาร